• facebook
 • facebook
 • facebook
 • facebook

 • Đăng nhập
 • Đăng ký
 • Blog
 • 

  ĐH Tôn Đức Thắng công bố tiêu chuẩn phong GS, PGS


  Cập nhật ngày: 15-10-2015 7:43 am  Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố hướng dẫn về tiêu chuẩn, qui trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường. Theo đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có các chức vụ Giáo sư trợ lý, Giáo sư dự bị, Giáo sư thực thụ và Giáo sư xuất sắc.


  Quang Cao


  Mặc dù thời gian vừa qua có nhiều ý kiến chuyên gia giáo dục, nhà quản lý giáo dục đã tranh cãi, phản ứng việc trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm GS,PGS là sai với quy định hiện hành và thách thức pháp luật, tuy nhiên, gạt qua những góp ý đó trường đã công bố hướng dẫn bổ nhiệm GS,PGS của trường.
   
  Theo lãnh đạo nhà trường, hướng dẫn này được soạn ra để làm nguồn tham khảo cho việc bổ nhiệm và đề bạt các chức vụ chuyên môn (trợ lý giáo sư, phó giáo sư, giáo sư) của Trường. Đây là những hướng dẫn chung, những tiêu chuẩn tối thiểu mà một ứng viên phải đạt được trước khi làm hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm.
   
   
  Trường ĐH Tôn Đức Thắng
   
  Mục tiêu đề bạt chức vụ chuyên môn là nhận dạng những giảng viên và nhà khoa học có tiềm năng lớn; Ghi nhận và trả thu nhập, chế độ cho ứng viên vì những đóng góp xuất sắc cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xã hội và Nhà trường; Xây dựng sự nghiệp hàn lâm cho giảng viên và nhà khoa học phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
   
  Qui trình xét và bổ nhiệm dựa vào bình duyệt (peer review) trong hoạt động khoa học. Hội đồng khoa học của trường sẽ quản lý và điều hành quá trình bình duyệt (gồm 3 bước). Sau khi nhận được hồ sơ của ứng viên, Hội đồng khoa học sẽ xem xét các tiêu chuẩn tối thiểu và quyết định hồ sơ có nên gửi chuyên gia ngoài bình duyệt. Nếu gửi ra ngoài bình duyệt, Hội đồng sẽ quyết định danh sách các chuyên gia bình duyệt cho từng ứng viên.
   
  Tiếp đó, dựa vào báo cáo bình duyệt của chuyên gia, Hội đồng sẽ xem xét bố trí một buổi phỏng vấn ứng viên. Buổi phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 1 giờ, và là cơ hội để ứng viên trình bày viễn kiến, nguyện vọng, và chương trình làm việc trong tương lai. Hội đồng khoa học sẽ báo cáo cho Hiệu trưởng kết quả bình duyệt và phỏng vấn, và đề nghị quyết định.
   
  Và cuối cùng, dựa vào đề nghị của Hội đồng, Hiệu trưởng sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm hay đề bạt ứng viên. Trường có hai bộ tiêu chuẩn cho ứng viên chuyên giảng dạy và ứng viên chuyên nghiên cứu khoa học. Ứng viên phải chọn một trong hai ngạch khi đệ đơn.
   
  Ở mỗi ngạch, trường bổ nhiệm hay đề bạt 3 chức vụ gồm: Trợ lý giáo sư (Assistant Professor); Phó giáo sư (Associate Professor) và Giáo sư (Professor). Ngoài ra, Trường còn có một chức danh Giáo sư xuất sắc (Distinguished Professor) dành cho các nhà khoa học có những đóng góp quan trọng cho chuyên ngành tầm quốc tế, và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của trường.
   
  Tiêu chuẩn cho ngạch giảng dạy
   
  Các ứng viên chức vụ giáo sư của sẽ được thẩm định theo 4 nhóm tiêu chuẩn chính: Thành tích giảng dạy và đào tạo; Thành tích nghiên cứu khoa học; Đóng góp cho chuyên ngành; Đóng góp cho Việt Nam và Nhà trường.
   
  Riêng các ứng viên chức vụ giáo sư (Professor) phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo chuyên môn, và có đóng góp cho khoa học tương đương với các giáo sư trên thế giới mà ứng viên phải chỉ ra trong hồ sơ đề bạt hay bổ nhiệm.
   
  Tất cả các ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: B2 Khung Châu Âu, IELTS: 5.5, TOEFL BPT: 500, TOEFL IBT: 61, TOIEC 600 (còn thời hạn); hoặc vượt qua đợt phỏng vấn bằng tiếng Anh
   
  Trợ lý giáo sư phải giảng dạy đại học sau 2 năm; hướng dẫn thành công 2 luận văn thạc sĩ; một giáo trình; hoặc 1/3 sách đã xuất bản. Phải có thành tích nghiên cứu khoa học với 3 bài tác giả chính công bố trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; 2 bài ISI (một tác giả chính), hoặc 2 bài Scopus (một tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội được công bố ở tạp chí quốc tế.
   
  Phó giáo sư là phải giảng dạy đại học sau 5 năm; hướng dẫn thành công 4 luận văn thạc sĩ; có một sách chuyên khảo có chỉ số xuất bản. Đồng thời, ứng viên phải có 5 bài tác giả chính trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; 5 bài ISI (3 tác giả chính), hoặc 5 bài Scopus (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội công bố ở tạp chí quốc tế; chủ trì một đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ; Tham gia tổ chức hội thảo chuyên ngành, quảng bá thương hiệu của nhà trường; và viết bài hoặc trả lời phỏng vấn chuyên môn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
   
  Giáo sư là phải giảng dạy đại học sau 8 năm; hướng dẫn thành công 2 luận án tiến sĩ; có 2 sách chuyên khảo có chỉ số xuất bản; công bố trong nước 10 bài tác giả chính trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; công bố quốc tế gồm 10 bài ISI (7 tác giả chính), hoặc 5 bài ISI (3 tác giả chính) và 5 bài Scopus (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; chủ trì 2 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ; Chủ trì 1 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia.
   
  Ứng viên giáo sư phải phản biện ít nhất một tạp chí ISI hoặc Scopus; là thành viên ban chương trình của ít nhất một hội thảo khoa học quốc tế; trưởng bộ môn/nhóm nghiên cứu; tham gia quảng bá thương hiệu của nhà trường; viết bài hoặc trả lời phỏng vấn chuyên môn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
   
  Tiêu chuẩn cho ngạch nghiên cứu
   
  Những tiêu chuẩn chung cho ngạch này cũng giống như những tiêu chuẩn chung của ngạch giảng dạy.
   
  Trợ lý giáo sư: Nếu có hướng dẫn luận án thạc sĩ thì là một lợi thế.  Thành tích nghiên cứu khoa học Công bố quốc tế: 4 bài ISI (3 tác giả chính), hoặc 2 bài ISI (1 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; Số trích dẫn khách quan theo ISI: 12 (hoặc 06 đối với khối ngành kinh tế, xã hội)....
   
  Phó giáo sư: Giảng ít nhất 3 lớp; Hướng dẫn thành công 2 thạc sĩ và 1 tiến sĩ.
   
  Ngoài ra, thành tích nghiên cứu khoa học gồm: Công bố quốc tế: 10 bài ISI (7 tác giả chính), hoặc 5 bài ISI (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội;  Số trích dẫn khách quan theo ISI: 30 (hoặc 15 đối với khối ngành kinh tế, xã hội); Chủ trì 1 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ.
   
  Đồng thời, phải có đóng góp cho chuyên ngành, cho nhà trường và Việt Nam...
   
  Giáo sư: Giảng ít nhất 5 lớp; Hướng dẫn thành công 4 thạc sĩ và 2 tiến sĩ.
   
  Thành tích nghiên cứu khoa học gồm: Công bố quốc tế: 20 bài ISI (15 tác giả chính), hoặc 10 bài ISI (7 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; Số trích dẫn khách quan theo ISI: 60 (hoặc 30 đối với khối ngành kinh tế, xã hội); Xuất bản một chương sách quốc tế (không kể chương sách từ các kỷ yếu hội thảo khoa học); Chủ trì 2 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ; Chủ trì 1 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia.
   
  Giáo sư xuất sắc: Hướng dẫn thành công 8 luận văn thạc sĩ và 4 luận án tiến sĩ. Chứng tỏ là một nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, nằm trong top 1% trong chuyên ngành trên thế giới, thể hiện qua:  Là chuyên gia hạng 2 theo Tiêu chuẩn xếp hạng chuyên gia của Trường; Có ít nhất 20 công trình trên các tạp chí số 1 trong chuyên ngành; công trình trên các tạp chí uy tín cao theo tiêu chuẩn xếp hạng công bố quốc tế của Trường như Nature, Science, Cell, JAMA, New England Journal of Medicine, BMJ, Lancet...
   
  Ứng viên có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư phải chuẩn bị  một hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học; Đơn bổ nhiệm; Bản in của một số công trình khoa học tiêu biểu; Minh chứng về giảng dạy; Minh chứng về phục vụ cho chuyên ngành, trường và Việt Nam.
   
  Theo Vnn
   
   

  Quang Cao

  Tin khác

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  

  Quang Cao

  Quang Cao Quang Cao
  Create a Scrolling Menu: Result

  Thông tin doanh nghiệp

 • Giáo dục

  Điểm tin
  Giới tính
  Du học

 • Văn hóa

  Phim - Nhạc
  Sách
  Showbiz
  Điểm tin văn hóa

 • Thể thao

  Bóng đá
  Bản tin 360

 • Ô tô - Xe máy

  Thị trường
  Tư vấn

 • Gia đình

  Nội trợ
  Ứng xử
  Mẹ và Bé
  Hôn nhân

 • Phong cách

  Thời trang
  Ngắm
  Làm đẹp

 • Sống khỏe

  Bệnh thường gặp
  Bác sĩ quanh ta
  Chuyện khó nói

 • Bạn đọc
 • Thế Giới Đó Đây

  Chuyện lạ
  Khoa học vui
  Kỷ lục Guinness

 • Công nghệ

  Viễn thông
  Phần mềm
  Mẹo hay
  Máy tính - Mạng

 • Cười

  Truyện chế
  Cười 360
  Ảnh cười
  Truyện cười

 • Sống đẹp

  Hạt giống tâm hồn
  Người đương thời
  Bạn trẻ & cuộc sống